Samarbetsorganisationer och nätverk

Vi står i politisk solidaritet med:

Arbetarmakt

Förbundet för 5:e Internationalen

….
Vi är aktiva i:

STARK – STockholms AntiRasistiska Kulturförening

Nätverket Mot Rasism

Klasskamp Östergötland