Föredrag med LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Uppskattningsvis 50 personer hade samlats på Arbetets Museum under tisdagskvällen den 15:e mars, för att lyssna på LO-basen Wanja Lundby-Wedin föredrag ”kollektivavtal idag och imorgon?” Föredraget var arrangerat av LO, ABF och Nätverket Gemensam Välfärd.

Innan föredraget hade ett antal aktivister från Revolution och från aktivistportalen Arbetarklass samlats för att dela ut flygblad som kritiserade pampväldet inom LO. Flera personer som skulle gå på föredraget tog emot flygbladen, vissa gillade budskapet och andra gav mothugg.

När åhörarna hade tagit sitt fika och satt sig gick Wanja upp på scenen och började föredraget med en beskrivning om hur kollektivavtalen kom till med Saltsjöbadsavtalet 1936. Avtalet framställdes som en stor vinst ”för Sverige”. ”Innan Saltsjöbadsavtalet var Sverige ett av länderna med flest konflikter på arbetsmarknaden. Efter avtalet har Sverige varit ett av länderna med minst konflikter”.

Wanja förklarade hur kollektivavtalet var bra inte bara för arbetarna utan också för arbetsgivarna. ”Vid förhandlingsbordet blir parterna överens och kan skaka hand”. Kollektivavtalet framställdes som en konkurrensfördel för den ”svenska marknaden”, eftersom det garanterar stabilitet för investeringar. Här sken Wanja perspektiv kring samförståndsandan mellan arbetare och kapitalister tydligt igenom. Det gjorde det för övrigt genom hela föredraget. Oavsett om det handlade om EU, Laval-domen eller inflytande på arbetsplatserna så förtegs behovet av självständig arbetsplatskamp till förmån för samarbete med arbetsköparen.

Efter föredraget ställdes många kritiska frågor. Första frågeställare framförde att unga arbetare misstror en organisation vars ledning har lika hög lön som chefen och ifrågasatte var Wanjas lojalitet finns, hos arbetsköparen eller arbetarna? Frågan framkallade applåder från en och annan åhörare. Wanja försvarade sig och påstod att hennes lojalitet låg hos arbetarna. Flera andra åhörare kom med kritiska frågor och uttalade att ”LO-pyramiden måste rasa.” Under debatten diskuterades bland annat frågan om bemanningsföretag och unga arbetares syn på LO.

Lo framtid ser för tillfället inte ljus ut. I vissa LO-sektorer är organisationsgraden bland unga arbetare låg. Framtiden hänger på att dessa förbund omvandlas till kämpande, demokratiska fack med strukturer som lägger makten och initiativet hos arbetarna på golvet. För att det ska ske måste det skapas en facklig opposition som sparkar ut pamparna och bryter med Socialdemokraterna och klassamarbetets tvångströja.

Revolution och Arbetarklass.se

Revolutions flygblad
Arbetarklass.se flygblad

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.