Göteborg inför kristallnatten – Demonstrera med Göteborgs Nätverk Mot Rasism – Kampen mot fascismen måste förbindas med klasskampen!

Den 9. november hålls den årliga manifestationen i Göteborg till minne av Kristallnatten. Det är 72 år sedan de tyska fascisterna genomförde sitt första storskaliga angrepp mot den judiska befolkningen som resulterade i 91 döda, tusentals fördes iväg till koncentrationsläger, från vilka många aldrig kom tillbaka. Synagogor och judisk egendom förstördes över hela Tyskland. Detta var starten på nazisternas raskrig mot judarna, romerna och slaverna i Europa, som skulle nå sin kulmen under andra världskriget.

Många säger att detta aldrig kommer kunna ske igen, men man ska nog inte vara allt för säker. De senare åren har vi varit vittnen till ett ökande hat mot invandrare i Europa med islamofobin som ett utmärkande drag. Rasistiska populistpartier som Sverigedemokraterna har fått ökat stöd vilket har givit de representation i riksdagen och mer synlighet än tidigare för deras reaktionära åsikter. Fascister har marscherat och trakasserat befolkningen i flera av Europas städer. I England har man attackerat invandrare, förstört egendom och moskéer.

Fascister för sin politik på gatan genom att slå ner sina meningsmotståndare eller helt enkelt alla som de tycker inte borde existera. Partier som Sverigedemokraterna är inte fascistiska men dessvärre bidrar de till spridningen av rasistiska och nationalistiska åsikter.

Fascisterna riktar inte sin terror bara mot invandrare, hbt-personer och vänstermänniskor. Deras mål är det totala förgörandet av den organiserade arbetarrörelsen, alla fackföreningar och arbetarpartier, som tex. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta är politiken nazisterna genomförde i Tyskland efter deras maktövertagande 1933. Därför måste hela arbetarrörelsen ta upp kampen mot fascismen.

Fascisterna må i dagsläget inte vara förmögna att på allvar utmana arbetarrörelsen. De åtnjuter inte i närheten så mycket stöd som sina föregångare på 20- och 30-talet. Men det är en kraft som är på frammarsch på många håll i Europa, och det reaktionära politiska klimat som bl.a. i Sverige lett till framgångar för rasistiskt anstrukna nationalistiska populistpartier som Sverigedemokraterna, gynnar fascisterna. Det gäller nu att bekämpa den bruna pesten innan den får större spridning. Hotet kan inte nog underskattas, och det måste tas på allvar här och nu.

Om fascismen blir starkare så vet vi från erfarenhet att polisen inte kommer att skydda oss, de kommer istället att stjälpa vår kamp. De hindrade inte Hitler från att komma till makten och nuförtiden gör de allting för att skydd fascisterna under förevändningen av yttrandefrihet. Polisens huvudroll är att förhindra arbetarklassens maktövertagande, att skydda kapitalisternas egendom mot arbetarna som skulle kunna beslagta den och använda den för att ge vanliga människor ett drägligare liv.

Fascisterna är borgarnas sista utväg, ett vapen som de kan använda i kampen mot arbetarna, om det så krävs. De när sig på människors rädsla och oförmåga att agera. Det vi måste göra är att slå tillbaka på gatan. Som Leo Trotskij uttryckte det så väl: ”…ta varje fascist i kragen och bekanta dem med trottoaren…” (parafraserat).

Orsakerna bakom rasismens och fascismens frammarsch kan hittas i den nuvarande ekonomiska och politiska situationen. Den situationen är i högsta grad präglad av efterverkningarna av den nuvarande krisen för kapitalismen. I land efter land försöker borgarklassen tvinga arbetarklassen att betala kostnaderna. Samtidigt har borgerligheten genomfört en serie attacker mot arbetsrätten och vårt sociala skyddsnät. Arbetslösheten har ökat och arbetsvillkoren har försämrats, människor har kastats ut från a-kassa och sjukförsäkring, våra skolor och vårdcentraler har sparats ihjäl. Detta har skapat ett hårt klimat där arbetare sätts mot arbetare. Den borgerliga regeringen har även gjort allting för att driva in en kil mellan invandrade och infödda arbetare, genom att på ett subtilt sätt skuldbelägga invandrare. Den reformistiska ledningen för Socialdemokraterna och den fackliga byråkratin, som springer kapitalisternas ärenden, har varit helt ovilliga att driva klasskamp och kamp mot rasismen. Avsaknaden av ett revolutionärt arbetarparti, ett arbetarklassens hjärta och hjärna, har lett till att de lägsta tankar och känslor, nationalism och främlingsfientlighet, har fått fotfäste i arbetarklassen. Därför är det nödvändigt att sammanlänka kamp mot fascismen med klasskamp.

Om nazister som utgör en fara för ditt liv ville marschera genom ditt område, så är det självklart att de ska stoppas. Om SD vill sprida sin rasistiska propaganda i din stad så är det klart att de inte ska få höras. Men varför demonstrera vid kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna sitter? Varför en manifestation till minne av kristallnatten? Hur bidrar detta till den antirasistiska kampen? Det handlar om att vissa sitt motstånd mot Sverigedemokraterna och högerregeringen. Att aldrig tillåta en normalisering och acceptans av deras rasistiska politik.

Sedan flera år tillbaka är det Göteborgs Nätverk Mot Rasism, en samling av kämpande vänsterorganisationer, som har organiserat manifestationen till minnet av Kristallnatten.
Men i år har istället Göteborg Mot Rasism (GMR) varit först på plats med att ansöka om demonstrationstillståndet.

GMR har valt att förbjuda yttringar av klasskamp i demonstrationen och man är också sedan tidigare emot sammanstötningar med nazisterna. Då människor som kallar sig för socialister är drivande i organisationen verkar detta ganska underligt. Kärnan i problemet är att man vill inkludera borgarna i det antirasistiska samarbetet och för att inte skrämma iväg dem måste militansen och det socialistiska budskapet offras. Resultatet blir en liberalt borgerlig antirasistisk organisation helt oförmögen att leda kampen, som istället försvagar den.

Det är just vad GMR gjorde under demonstrationen vid moskébygget vid Keillers Park. Istället för att försöka konfrontera fascisterna så försökte man kuppa demonstrationsledningen och hålla en stillastående manifestation. Resultatet blev en delning och försvagning av demonstrationen.

Att organisationer som Vänsterpartiet, Ung Vänster, Kommunistiska Partiet, Revolutionär Kommunistisk Ungdom och Socialistiska Partiet har valt att stödja GMRs initiativ till kristallnatten vittnar om den borgerliga politik som dessa organisationer för i praktiken. Att skilja på klasskamp och kamp mot rasismen är lika med självmord. Detta har vi sätt i England. Där har liknande borgerligt liberala samarbeten varit drivande i det antirasistiska motståndet. Istället för paroller om klasskamp har man bjudit in borgare för att tala, istället för att stoppa nazisternas marscher har man hållit fredliga manifestationer. Kampen har reducerats till moraliserande om rasismen. Och fascisterna har växt sig starkare och starkare.

Därför har Göteborgs Nätverk Mot Rasism valt att organisera en avskild demonstration.

KÄMPA MOT RASISM OCH BORGARSVINEN. Gå MED I DET RÖDA TÅGET. SAMLING: 9 NOVEMBER, 17:30, GÖTAPLATSEN.

– Revolution Göteborg

Det här inlägget postades i Antifascism, Antirasism, Göteborg. Bokmärk permalänken.