Stöd folket i Pakistan!

Medan folket i Pakistan står inför en av de värsta humanitära kriserna i sin historia, tar fackföreningsaktivister, socialister och ungdomar saken i egna händer. Kamrater från Revolutionary Socialist Movement Pakistan har varit med och sätta upp ett hjälpläger och vädjar nu till den internationella arbetarklassen om ekonomiskt stöd. Alla pengar går direkt till hjälpen.

I Lahore och Gujranwala har Ungdomens hjälpläger (Youth Relief Camp) organiserats av unga människor och vänsteraktivister för att samla in pengar och förnödenheter som ska skickas till de som drabbats av översvämningarna. De har redan samlat in 50 000 rupier liksom livsmedel, mediciner, filtar och annan nödutrustning för att skicka till de drabbade områdena.

Situationen i Pakistan är allvarlig. Nu har 20 miljoner människor drivits bort från sina hem av katastrofen och behöver nödhjälp samtidigt som futtiga belopp har utlovats av internationella donatorer genom FN. Sjukdomar kan lätt och snabbt sprida sig i de drabbade områdena. Men lika allvarlig är den livsmedelskris som Pakistan står inför.

Den värst drabbade regionen är Punjab vars åkerjord miljoner pakistanier är beroende av för att överleva. Kapitalister och spekulanter svarar redan på krisen genom att driva upp priserna. De fattiga och utblottade i Pakistan behöver brådskande baslivsmedel och andra förnödenheter. Vi uppmanar bröder och systrar i hela den internationella arbetarrörelsen att snabbt hjälpa gräsrotskampanjerna i Pakistan som nu svarar på denna kris.

Sheraz Ahmad
Sekreterare
+923236767313
Kamran Khalid
Ekonomiskt ansvarig
+923214665017

Revolution Sverige kommer tillsammans med Förbundet för femte internationalen skicka pengar via London till Ungdomens hjälpläger. Om ni vill vara med och donera pengar, kontakta oss för mer information:

info[snabel-a]revolution.se

Annonser
Det här inlägget postades i Internationell kamp. Bokmärk permalänken.