Stockholm: Ny solidaritetsdemonstration för Grekland på torsdag

Vi återger här en uppmaning från SEKO klubb 119, som arrangerar en protest angående attackerna mot den grekiska arbetarklassen på torsdag den 20 maj, kl 17.00 vid MYNTTORGET. Mer information finns också på Facebook.

Den 20 maj har Greklands motsvarighet till LO och TCO utlyst ytterliggare en generalstrejk för att stoppa den våg av försämringar som kommer att göra arbetarnas liv ett helvete. Via åtgärdspaketet försämras anställningstryggheten genom införandet av fler otrygga anställningsformer, genom avskaffandet av restriktioner för massavskedanden och införandet av lägre minimum löner för ungdomar som sätter kollektivavtalen ur spel. Minimilönen är 740 euro och om man har en lön på 1400 euro anses man högavlönad. Transport sektorn ska privatiseras och vi i SEKO klubb 119 vet av egna erfarenheter vilka försämringar detta innebär.

Politiker, ekonomer och media försöker få oss att tro att det som sker i Grekland beror på att folket har levt över sina tillgångar, att de slösar med pengar och att de inte jobbar så mycket. Faktum är att det Grekiska folket har EU:s längsta veckoarbetstid!

Det påstås att grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla. Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor. Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro. Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar våra sen euron infördes.

Våra makthavare försöker få oss att tycka att grekerna får skylla sig själva genom spridandet av lögner för att göra dessa försämringar legitima.

Om detta blir verklighet i Grekland, så kommer arbetsgivarna och regeringarna i övriga EU-länder försöka genomföra samma sak i sina länder. Det som sker i Grekland angår oss alla och vi måste gemensamt sluta upp för att försvara den välfärd som vi har!

Protesterna riktar sig mot den grekiska regeringen, EU, IMF och marknaden. Alla dessa vill att arbetarklassen ska betala priset för den ekonomiska krisen.

SEKO Klubb 119 tar initiativ och kallar till ett protestmöte och en demonstration torsdagen 20 maj, samma dag som generalstrejken. Vi vänder våra protester mot EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kallar alla fackföreningar, Grekiska föreningar, Grekiska Riksförbundet och andra organisationer att i solidaritetens namn ansluta sig till vår manifestation.

Samling torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid Mynttorget.
Avmarsch kl 17.30 mot EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kräver:

 • Försvara kollektivavtalen!
 • Stoppa uppsägningarna och utöka tryggheten för Greklands en miljon arbetslösa.
 • Stoppa den nya lagen om pensionssystemet och att alla attacker mot pensionssystemet från de konservativa och socialdemokratiska regeringarna i Grekland ska upphöra.
 • Vi anser att det är marknaden med dess giriga aktörer som har skapat krisen och det är de som måste ta ansvar och betala. Inte arbetarklassen.

  Solidaritet med Greklands arbetare!

  Bakgrundsinformation
  Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade ”projekt”. Industri ägare, redare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.

  1. Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579miljarder euro år 2009.

  2. Offshore-företag (av grekiska intressen) är flera än 10 000 st har en omsättning av ca 500 miljarder euro skattefritt varje år.

  3. 6 000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.

  4. Börsnoterade företag hade under 2009 11.8 miljarder euro i vinster under 2009.

  5. 720 miljarder euro beslutades att ges till europeiska banker vid toppmötet mellan de 16 medlemsländerna i euro området för några dagar sedan.

  År 2008 gav regeringarna i EU dessutom 200 miljarder euro i stöd till bankerna. Det finns pengar till kapitalet, trots krisen, men inte för folket. Istället väljer EU en lång period av åtstramningar, arbetslöshet och försämringar av rättigheterna för Europas folk. Målet är att öka vinsterna för företagen genom att försämra för arbetarklassen.

  Nu står också Portugals och Spaniens arbetarklass under hotet av de försämringar som EU:s och IMF:s åtgärdsprogram innebär.

  Vems tur är det sen?

  SEKO klubb 119

  Annonser
  Det här inlägget postades i Aktivitet, Stockholm. Bokmärk permalänken.