Om generalstrejken i Nepal – flygblad från Revolution Nepal

Generalstrejk har utlysts i Nepal. Revolutions nepalesiska sektion sprider följande text:

Första maj är klasskampens dag för den internationella ungdomen, arbetarklassen och bönderna. Det är dagen för kamp mot utsugning och slaveri, mot förtryck, mot utplåningen av vår planet och mot kapitalismen.

Många arbetare och ungdomar över hela världen kommer att vända blicken mot Nepal och vad som händer här. Den obegränsade generalstrejken som inletts är ett kraftfullt vapen i arbetarklassens och de förtrycktas händer. Den syftar till att störta regeringen. Den har inga ambitioner att framtvinga en omfördelning av jorden, bostäderna och industrierna. Det skulle kunna bli början på välstånd för alla de som nu inte har något, som är hungriga, som lever på gatorna och som väntat så länge på denna befrielse.

Socialistiska revolutionärer måste som en del av generalstrejkens rörelse kämpa för: jord åt bönderna! Förstatliga industrin under arbetarkontroll, kasta ut utländska kapitalister och expropriera deras egendom. Ta över bankerna och bilda en enda statlig bank. Beslagta de rikas pengar. Upplös armén och polisen, skapa en folklig milis. Upprätta en arbetar- och bonderegering.

Det står klart att arbetarklassen och bönderna kan störta regeringen. Men vad ska den ersättas med? Den regering som leddes av Prachanda misslyckades, eftersom den inte ingrep mot kapitalisterna och militären. Vi måste lära oss av den ryska revolutionen i oktober 1917 – en arbetar- och bonderegering måste expropriera kapitalisterna, gripa arméns officerare och polisens chefer, ge jord åt bönderna.

Regeringen hotar med att använda våld mot oss – vi måste vinna de meniga soldaterna för revolutionen. Soldater, skjut inte på era bröder och systrar! Anslut er till oss och kampen för socialismen i Nepal!

Nepal behöver en revolution – en revolution som ger makten inte till en regering med politiker utan till församlingar av arbetare och bönder. Det skulle vara en äkta socialistisk regering, som skulle kunna börja avskaffa fattigdom och utsugning i Nepal. En sådan regering skulle fungera som en revolutionär vägledare för miljoner fattiga människor i hela Sydasien till att också ta makten.

Vad bör göras?
För att uppnå socialismens mål, behöver vi bygga ett revolutionärt parti som kan ta makten och göra slut på kapitalismen nu. Ett sådant parti skulle vara organiserat i enlighet med Lenins principer för demokratisk centralism: en ledning som har full effekt i handling men som är helt och hållet ansvarig inför medlemmarna. Denna ledning måste bestå av rörelsens mest erfarna kamrater, de som är beslutna att gå framåt på vägen till socialismen.

Dess program skulle kämpa för socialismen nu, föra ut Nepal ur feodalismen och den primitiva kapitalismen och framåt till en socialistisk ekonomi. Om vi inte har ett sådant perspektiv, ger vi i praktiken makten till kapitalisterna och imperialisterna som vill exploatera oss som löneslavar. Nepal behöver inte en demokratisk kapitalism, en sådan sak är omöjlig i vårt land. Vi kan göra slut på feodalism och kapitalism nu genom att lägga makten i händerna på arbetarna och bönderna.

Vilka är Revolution?
Vi är en grupp unga människor som bygger upp en kommunistisk ungdomsorganisation. Vi är en del av den internationella ungdomsorganisationen REVOLUTION. Vi sympatiserar med Förbundet för Femte Internationalen, en organisation som kämpar för bildandet av ett nytt internationellt kommunistiskt parti – ett parti för alla förtryckta klasser på alla kontinenter, i vartenda land.

Vårt mål är internationell socialism!
Internationalism är en av de viktigaste marxistiska principerna! Ett socialistiskt land kan inte överleva i en imperialistisk värld. Imperialisterna kommer att mobilisera alla arméer de har för att krossa det land som utmanar det imperialistiska världssystemet! Å andra sidan kan ingen nationell revolutionär rörelse uppnå socialism i sitt eget land. Eftersom arbetarklassen är en internationell klass, behöver den en internationell organisation för att utveckla ett konsekvent och tydligt revolutionärt medvetande.

– Framåt mot Femte Internationalen!
– Framåt mot en revolutionär ungdomsinternational!
– För världsrevolutionen!
– För socialism i Nepal som en del av en socialistisk federation i Sydasien!

– Revolution Nepal

(Översättning: Förbundet för femte internationalen och Arbetarmakt.)

Det här inlägget postades i Arbetarkamp, Internationell kamp, Nepal. Bokmärk permalänken.