Ny REVOLUTION-grupp i Nepal!

Till REVOLUTION-Sveriges stora glädje har REVOLUTION:s internationella organisation nu fått tillskott av en tredje asiatisk grupp. Förutom REVO-kamraterna i Pakistan och Sri Lanka finns det sedan alldeles nyligen också en REVO-grupp i Nepal.

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Landets infrastruktur kan som bäst beskrivas som underutvecklad, och på många platser saknas kommunikationer helt. Många bönder är bundna till sin jord, och fattigdomen är svår. Trettio procent av befolkningen lever på mindre än åtta kronor om dagen, och tusentals är fortfarande internflyktingar efter inbördeskriget.


I ett land som Nepal står den politiska kampen i fokus. Maoisterna, som är starka i Nepal, tog makten för ett par år sedan, men förde i slutändan tillbaka en öppet kapitalistisk koalitionsregering till makten. Detta visar på svagheten i maoisternas politik. De står för att återuppbygga Nepals demokrati samtidigt som ekonomin fortsätter att vara kapitalistiskt. Maoisterna, som nu är i opposition, organiserar nu generalstrejker i städerna för att slå mot regeringens makt.

Den centrala uppgift som socialister i Nepal står inför är att kombinera kampen för en demokratisk regering med arbetarklassens och böndernas kamp för kontroll över ekonomin. 2006 förde den nepalesiska arbetarklassen maoistpartiet CPN(M), lett av Prachandra, till makten genom generalstrejker som leddes av maoisterna. Detta visar att arbetarklassen kan kämpa och besegra kapitalisterna. Vad som saknades var en politiskt ledning som använde den kraften för att sätta makten i arbetarorganisationernas händer. Detta är vad Trotskijs teori om den permanenta revolutionen handlar om, och det är detta budskap REVOLUTION i Nepal kommer att kämpa för att föra ut.

När gruppen bildades antog man ett uttalande, som går att läsa nedan.

Rajesh, medlem i REVOLUTION-Nepal, säger: ”Vi hoppas uppnå socialismen i Nepal. Vi tror inte att det kan uppnås med fredliga medel, varken här eller någon annanstans. Därför är vi revolutionärer, och det är ett tacksamt läge för en sådan kamp här.”

Han fortsätter:

”Vi är starka nog för att kunna krossa den nuvarande makten och visa att kommunismen är lösningen för Nepals problem och för hela världen. Vi vill påvisa de imperialistiska och kapitalistiska ländernas sanna natur; att vad de gör och vad de säger är två helt olika saker.”

REVOLUTION:s övriga sektioner kommer att arbeta sida vid sida med våra nya kamrater i Nepal, med stöd av Förbundet för Femte Internationalen, för att föra ut trotskismen till de arbetare och bönder som vill se en revolutionär lösning på kapitalismens och imperialismens framfart i deras land.

Uttalande från REVOLUTION-Nepal
Under de föregående tio åren har det nepalesiska samhället knakat i sina fogar som aldrig förr. 2006 strömmade tusentals nepalesiska arbetare och fattigbönder till huvudstaden Katmandu för att störta den diktatoriske kung Gyanendra, som sedan länge hade förslavat Nepals folk. Det var massornas svält som tvingade dem att storma stadens barrikader – men folket svälter än i dag. Rörelsen besegrade aldrig härskarklassen eller krossade den borgerliga staten. En liten minoritet äger fortfarande marken och fabrikerna, och folkflertalet saknar fortfarande kontroll över sina egna liv.

Maoisternas ledarskap tog inte det slutgiltiga steget mot att krossa kapitalismen eftersom de redan slutit fred med det kapitalistiska systemet. De föredrar att sitta i parlamentet tillsammans med förtryckarnas partier, istället för att upprätta en konkurrerande makt baserad på arbetar- och bonderåd.

Majoriteten av Nepals invånare är fortfarande fattiga och förtryckta, och de vill komma till problemets kärna, de vill ha ett samhälle där de själva styr. De vill ha socialismen.

Samtidigt förnekas arbetarklassen över hela världen tillgång till teknikens framsteg. Över hela jorden svälter miljontals ihjäl. Nästan halva jordens befolkning tjänar mindre än två dollar om dagen. Miljarder är bundna av löneslaveriets bojor.

Klimatförändringarna är ännu ett bevis på att jakten på profiter leder till mänsklighetens fördärv.

Och nu visar också den historiska ekonomiska krisen att det kapitalistiska systemet helt enkelt inte funkar.

Vi är en samling nepalesiska ungdomar som vill avskaffa detta förtryckande och destruktiva system. Vi anser att en massrörelse baserad på arbetarklassen och de fattiga är nödvändiga för att uppnå det. Bara de som inget har att förlora är redo att bryta mänsklighetens bojor.

Men ett spontant uppror kommer inte att räcka till för att krossa borgarklassens makt eller besegra deras armé och deras bödlar. Vi behöver en organisation som samlar vår styrka och förenar all kamp mot det nuvarande systemets begränsningar.

Medan kapitalisterna bekämpar varandra för att vinna fördelar, slåss alla vi för samma mål. Vår fördel är att vi kan förena oss över hela världen.

Och det är inte bara ett val, utan en nödvändighet. Ett land kan inte motstå imperialismens tryck på egen hand. Imperialisterna tvekar inte att använda de mest lumpna och destruktiva medel för att försvara sina privilegier.

Maoisterna i Nepal hävdar att det inte är möjligt att kämpa för socialismen just nu. Inget kunde vara mindre sant. När är rätt tid om inte nu? När möjligheten finns får arbetarklassen inte tveka, utan gå framåt, mot makten. Det är det enda sättet vi kan förverkliga våra drömmar på. Alla som motsäger detta stödjer i själva verket den rådande ordningen.

Vi anser att all revolutionär kamp kräver internationell organisering. Vi måste dela med oss av våra idéer, vi måste komma överens om ett gemensamt program för att stå enade. Vi sympatiserar med den internationella ungdomsorganisationen REVOLUTION och vill bygga en trotskistisk grupp i Nepal.

Kapitalismen har alltför länge hållit tillbaka mänskligheten. Om vi ska få en framtid finns det bara en väg till framgång. Och för mänsklighetens utveckling finns det bara en lösning: Revolution.

Detta inlägg publicerades i Antiimperialism, Arbetarkamp. Bokmärk permalänken.