Efter COP15 i Köpenhamn: Kapitalistiska politiker står utan lösning – Svaret är socialism!

Det blir alltmer uppenbart att politiker bundna till olika kapitalistiska intressen inte i någon nämnvärd grad kan genomföra de åtgärder som behövs för att ta hand om varken befintliga eller framtida miljöproblem. Även stora delar av den gröna rörelsen står utan tillfredsställande svar när den lutar sig mot orealistiska teorier om att lösningen ligger hos den enskilda konsumenten. Men vi kan inte konsumera oss till en lösning. Problemet är kapitalismens orationella sätt att fungera, där produktion sker för profit och inte för behov.

Inte heller kan vi lita till fredliga påtryckningar och hoppas att den rika eliten plötsligt ska gå emot sina egna kortsiktiga intressen.  Lösningen på problemet är en demokratiskt planerad ekonomi, där miljöforskningens resultat på allvar skulle kunna sättas i bruk. Men en sådan ekonomi kommer inte till stånd av sig självt, den måste vi kämpa för tillsammans! En stridbar, internationell arbetarrörelse skulle sida vid sida med de framsynta delarna av miljörörelsen kunna gå i frontalkrock med det kapitalistiska systemet, göra sig av med dess bojor och skapa så bra förutsättningar som möjligt för mänskligheten att möta klimathotet. En given del av en sådan rörelse är vi unga klasskämpar. Framtiden ligger i våra händer – vi har allt att vinna på att kämpa!

Annonser
Det här inlägget postades i Miljökamp. Bokmärk permalänken.