Friedrich Engels


T-shirt med Marx, Engels och Lenin från Neo Faction Apparel

Det behövs alltid folk som populariserar och förklarar marxismens idéer. Det var precis detta som Engels gjorde på sin tid och som han var bäst på.

Vid sidan av Karl Marx var Friedrich Engels den vetenskapliga socialismens grundare och mest framstående teoretiker. Marx och Engels arbetade intimt i närmare 40 år och mellan dem rådde den djupaste vänskap.

Friedrich Engels föddes 1820 i Tyskland i Barmen som ligger i västra Tyskland (dåvarande Preussen). Redan under sin gymnasietid radikaliserades Engels och vände sig emot det monarkiska enväldet som då rådde i Tyskland. Engels studerade filosofi och kom då i beröring med Hegel. Hegels lära hade ju – förkärleken för det preussiska enväldet till trots – många revolutionära sidor, inte minst på det specifikt filosofiska området. I och med Hegel hade det dialektiska tänkandet från de gamla grekerna pånyttfötts. Dialektiken går i korthet ut på att samhället och naturen befinner sig i ständig förändring, man betraktar företeelserna i naturen och samhället i dess samband med dess omgivning istället för att isolera dem därifrån som idealister gör. T.ex. så förklarar man nazisternas maktövertagande med den ekonomisk krisen i Tyskland som möjliggjorde detta, en idealist hade förklarat det med Hitlers tankar och idéer. Den riktning av Hegels uttolkare som var mest radikala var vänsterhegelianerna som också Engels tillhörde vars främste förespråkare på den tiden var Feuerbach.

Engels bodde under några år i början av 1840-talet i Manchester och där lärde han känna proletariatet och han kunde med egna ögon se den eländiga situation de levde i. Han besökte de fattiga arbetarkvarteren och det var bl.a. på detta han baserade sin bok Den arbetande klassens läge i England. Men Engels såg inte bara proletariatet som en lidande klass, han insåg också att proletariatet p.g.a. sin sociala situation också är en revolutionär klass, att proletariatet p.g.a. sin sociala situation också drivs till att kämpa mot kapitalismen och att proletariatet är den enda klass som är förmögen att krossa kapitalismen. Arbetarklassen hade ju redan då börjat organisera sig.

”Jag avstod från medelklassens sällskap och middagar, dess portvin och champagne, och ägnade mina lediga timmar nästan helt åt umgänget med vanliga arbetande människor. Jag är både glad och stolt över att ha gjort detta. Glad, därför att jag fick tillfälle att tillbringa många lyckliga timmar, då jag lärde känna livets realiteter – mången timme, som annars skulle ha förslösats på mondänt skvaller och tröttsam etikett. Stolt, eftersom jag härigenom fick möjlighet att göra rättvisa åt en förtryckt och förtalad klass av människor, som med alla sina brister och under så ogynnsamma förhållanden ändå vinner aktning från var och en, förutom den engelske krämaren…” – Citat ur Den arbetande klassens läge i England

Första gången Engels träffade Marx var i Paris 1844 och Engels bidrog till att Marx beslutade sig för att studera politisk ekonomi. Engels hade innan i en tidskrift som drevs av bl.a Marx publicerat sitt verk Kritiska essäer om den politiska ekonomin. Tillsammans med Marx skrev han också Den heliga familjen där grundvalarna för kommunismen presenteras. 1845-1847 tillbringade Engels i Bryssel och Paris och var då involverad i arbetarkampen där. Det var också vid den här tiden som Engels och Marx kom i kontakt med den tyska organisationen Kommunisternas förbund och av dem fick de i uppdrag att skriva en pamflett om grundprinciperna i deras utarbetade kommunism och det var detta som blev det Kommunistiska manifestet.


1848 utbröt en revolutionsvåg i Europa, den började i Frankrike men spred sig sedan till Tyskland där Marx och Engels aktivt deltog i den, i synnerhet Engels som deltagit i de väpnade upproren. Dessvärre slogs revolutionen ner och Engels tvingades att fly till London för att senare börja arbeta och bosätta sig i Manchester. Marx bodde däremot i London och kommunicerade med Engels genom regelbunden, nästan daglig, brevväxling och samarbetet kom att fortsätta ända till Marx död. Efter Marx död fortsatte Engels arbetet på egen hand han grundade 1889 och hade en ledande ställning i Andra internationalen. Utöver det sammanställde han band 2 och 3 av Kapitalet och fortsatte givetvis att skriva egna pamfletter. Engels dog 1895 till följd av strupcancer.

Några av Engels mest kända verk utöver tidigare nämnda

Familjens Privategendomens och statens ursprung: Beskriver t.ex. hur dagens kärnfamilj utvecklats från tidigare äktenskapsformer.(gruppäktenskap) och beskriver även de första staternas uppkomst t.ex. den romerska. Bygger på Efterforskningar av Lewis Morgan.

Anti-Dühring: Engels polemiserar här mot den tyska socialistiska filosofen Eugen Dühring som hade fått ett inflytande bland tyska kommunister och hårt kritiserat Marx.. I Polemiken mot Dühring belyser Engels marxismens politiska, ekonomiska och filosofiska väsen i en populariserad form.

 

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap: Några kapitel ur Anti-Dühring som bl.a. beskriver ur socialismen utvecklats från de utopiska socialisterna och den tyska filosofin till Marxismen.

 

I bostadsfrågan: Engels polemiserar här mot en Proudhonists och en Filantrops förslag till lösningar på bostadsbristen. Engels bemöter också Proudhonistens önskan om en återgång till förindustriell tid.

 

I bondefrågan: Behandlar bl.a. kommunisternas politik gentemot bönderna, bl.a. tar Engels här avstånd från tvångskollektivisering.

 

Ludvig feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut: Beskriver hur den marxistiska filosofin utvecklats från Hegel via Feuerbach.

Engels roll i förhållande till Marx

Engels satte Marx framför sig själv, han säger t.ex. själv att ”…den största delen av de ledande grundtankarna, särskilt på det ekonomiska och historiska området, och speciellt deras slutgiltiga, utmejslade formulering, tillhör Marx. Mitt bidrag var något, som Marx också utan mig skulle ha kunnat prestera – ett par specialområden möjligen undantagna. Men vad Marx presterat skulle jag inte ha kunnat åstadkomma. Marx stod högre, såg längre, överblickade mer och snabbare än vi alla andra. Marx var ett geni, vi andra på sin höjd talanger. Utan honom skulle teorin i dag vara långt ifrån vad den är.”

Engels roll kan som sagt mer sägas handla om att förklara och popularisera marxismen. Engels har t.ex. skrivit många polemiska verk där marxismen använts för att bemöta andra riktningar i den socialistiska rörelsen (t.ex. anarkister och filantroper) och där marxismen framställs i en mycket populariserad form. Engels verk kan också upplevas som lättare och mer pedagogiska än Marx så för den som anser att Marx är för komplicerad kan Engels vara ett alternativ. Faktum är att det för många har varit genom att läsa Engels som man fått kännedom om vad marxismen är för något. Många av Engels verk lämpar sig också för teoretiska studiecirklar t.ex. Socialismens utveckling från utopi till vetenskap och Ludvig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut. Utöver egna verk har Engels försett många av Marx verk med förord.

– Johan

Vidare läsning:

Skrifter av Engels på svenska – på marxists.org, bland andra De arbetande klassernas läge i England

Mer socialistisk teori på Revolution.se

Annonser
Det här inlägget postades i Marxistiska Revolutionärer. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s