Ur REVOLUTION Nr. 3 2009: Borgarnas skolpolitik: Avstängning för stökiga elever

Jan Björklund är igång igen med ett lagförslag med disciplinära åtgärder i skolan. Stökiga elever ska kunna stängas av i max en vecka två gånger per termin. Borgarna gör allt för att dansa undan det grudläggande problemet med skolan idag, nämligen dess funktion förbereda barn och ungdomar att fungera i det kapitalistiska samhället. Skolan ska göra eleverna till lydiga arbetare som inte ifrågasätter auktoriteter och okritiskt genomför de uppgifter de tilldelats. Alla ska tvingas, utan hänsyn till deras förutsättningar, att lära sig mekaniskt på samma sätt och komma fram till samma slutsatser.

Nu vet man mycket väl inom vetenskapen att människors inlärning är varierad, olika inlärningsmetoder ger olika resultat på olika individer. Varför har man inte en individbaserad läroplan som är inriktad på den mest lämpliga inlärningsmetoden för eleven, istället för ett system där alla ska tvingas att lära sig just en metod av inlärning? För det är just det som är skolans uppgift inom kapitalismen: att lära sig fungera inom de snäva ramar som används på arbetsplatsen samt att följa chefens (lärarens) order.

Det är inte konstigt att många elever ballar ur i en situation där man som elev saknar inflytande över sin inlärning och straffas för att man inte av naturen är lämpad för att ta in information genom just läsning. Utöver den rigida läroplanen plågas skolorna av ett underskott av lärare, dålig mat och väldigt begränsat självbestämmande. Studenter ta tag i eran situation, gå ihop och ställ krav på skolledningen. Vad är det som fungerar dåligt med eran skola? Antagligen är det lika dåligt på andra skolor, organisera er och strejka om det så krävs. Använd den teknik som finns till ert förfogande, internet och alla de nätverk som finns där för att diskutera och samordna kampanjer för eran frigörelse. Visa solidaritet med era lärare som också tvingas in i denna rigida utbildningsplan. Ni har allt att vinna och bara era bojor att förlora!

Andreo

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.