Ur nr.2/2009: Läs kommunistiska manifestet!

Under hösten läste medlemmar och sympatisörer Kommunistiska Manifest. I Kommunistiska Manifestet presenteras kommunisternas mål, och dess kritik av det kapitalistiska klassamhället. Här skriver Karin om hur det var att läsa KM.

Kommunistiska manifestet var Kommunisternas Förbunds manifest, det vill säga deras program. Det gavs ut för första gången redan 1848 och skrevs av Karl Marx och Friedrich Engels. Ett manifest är en text som skrivs för att vara lättillgänglig och som kortfattat ska beskriva en organisations politik. Det innebär att inga utförliga förklaringar eller exempel skulle ha passat in i texten och analysen av klasskampen är därför något förenklad. Manifestet är trots det en utmärkt första bekantskap med marxismen (den samhällsåskådning som Marx utvecklade) som presenterar många viktiga marxistiska begrepp och synsätt.

Jag hade varit på väg att läsa manifestet i fem år utan att göra slag i saken. Det började med ett misslyckat försök när jag kommit över en utgåva med tiotalet förord av Engels. Det var det gamla språkbruket och förorden som avskräckte mig. Senare blev jag tveksam till att något skrivet på 1800-talet av en gubbe kunde ge mig någonting över huvud taget. Men så i höstas deltog jag i en studiecirkel där vi tillsammans tog oss an manifestet. Den här gången med en utgåva där Åsa Linderborg skrivit förordet. Linderborg ger flera bra råd om hur manifestet kan läsas. 

Att läsa manifestet tillsammans med andra gjorde att jag fick ut mycket av läsningen. Jag rekommenderar verkligen att göra så. Försök att tillsammans tolka texten och leta efter erfarenheter från till exempel ditt eget arbetsliv som illustrerar det Marx skriver. Ha hela tiden i bakhuvudet att manifestet skrevs på 1800-talet. Då hade samhället nyligen omvandlats radikalt. Det feodala samhället, som var ett ännu sämre system än vad kapitalism är, hade övergått till kapitalism. Detta skedde tack vare den industriella revolutionen som började i England och den politiska borgerliga revolutionen, t. ex Franska revolutionen. Viss kunskap om denna tid minskar risken för feltolkning. Men du behöver inte vara historiker för att läsa och få nytta av manifestet. 

I dagens Sverige är frågan om jämställdhet mellan könen ständigt aktuell. Det var den inte på Marx tid och dessutom visste Marx att Kommunisternas Förbunds medlemmar övervägande var män, alltså skulle manifestet läsas av män vilket märks tydligt i texten. Detta betyder dock inte att marxismen är inaktuell för arbetarklasskvinnor i dag. Frånvaron av insikt om kvinnors potential i manifestet tar Linderborg upp i sitt förord på ett tänkvärt sätt.

Redan innan Marx teorier spreds så fanns det förstås arbetare som organiserade sig mot sina arbetsgivare, eftersom klasskamp har funnits så länge det funnits klasser. Dessa hade dock ingen utvecklad teori om det kapitalistiska systemet eller hur det skulle övervinnas. Att marxismen kom innebar dock inte att frågorna om metoder för att nå kommunism var lösta. 

De teorier Marx utvecklade har inspirerat otaliga rörelser och har gett arbetarrörelsen en historie- och samhällsanalys. Hans verk har haft stor betydelse för eftervärlden och stärkt arbetarrörelsens kamp. Stor förvirring och osämja råder dock över vad Marx ville förmedla. Olika rörelser har gjort sina tolkningar av Marx, t.ex. läst honom selektivt för att legitimera just sin kampmetod eller sin ledande ställning.

Även liberaler och andra anti-marxister uttalar sig om Marx. Ibland plockar de delar ur hans omfattande material, som tagna ur sitt sammanhang får Marx idéer att framstå som befängda eller så gör de det riktigt enkelt för sig och pekar på stalinismens offer som bevis för att marxism skulle vara odugligt. Marx budskap blandas ofta ihop med vad som gjorts i marxismens namn.

Det är svårt att utifrån strömmen av andrahandstolkningar, myter och förvrängningar formade av olika politiska intressen skapa sig en egen uppfattning om Marx. Därför är det betydelsefullt att gå till grundmaterialet, det vill säga läsa Marx.

Att ha läst manifestet gör att du genast kan slå bort mycket av den billigaste kritiken. Dessutom får du en grund i marxistisk historiesyn och kunskap om kapitalismen. En kunskap som är värdefull för alla som vill förstå sig på det samhälle vi lever i eller få vägledning i kampen för förändring. Sedan ska manifestet inte läsas som en bibel som ger alla svar på nutidens svåra frågor. Dessa frågor ska lösas av dagens arbetarrörelse som med verkligheten som utgångspunkt (inte en bok) ska utveckla sina metoder. Kunskap om historieutveckling och samhällsanalys ur ett marxistiskt perspektiv är dock oumbärliga verktyg i det arbetet. 

Eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle är det kapitalisterna som har tolkningsföreträde. Nu när kapitalismen krisar anlitar tv, radio och tidningar frekvent ekonomiska experter för att de ska uttala sig om vad som bör göras för att stabilisera ekonomin igen. De pratar om krisen som något företagsledare och banker kommer dra lärdom av så att liknande situationer inte uppstår igen eller uttrycker åtminstone förhoppningar om att så ska ske. De kan säga så eftersom de gynnas av systemet och struntar i dem som får ta krisens verkliga konsekvenser. Att kriserna är en inneboende del av kapitalismen är ingenting de vill prata om. Detta vet dock varje marxist. 

Lycka till med läsningen!

Annonser
Det här inlägget postades i Marxism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s