Ung kommunist och skyddsombud i facket

Det närmar sig vinter med mörker redan tidigt på eftermiddagen, för att inte tala om mornarna då det är kolsvart när man är på väg till jobbet på Citymail. Samtidigt kommer de tuffare veckorna på jobbet med längre dagar.

Den här dagen visade det sig redan tidigt att vi skulle få dela post i mörker. Finns det lampor på alla cyklar? Så klart inte. I egenskap av skyddsombud kontrollerar jag detta. Endast två cyklar har baklampor som fungerar. Det här är inte ok. Vi syns inte utan lampor. Jag ringer upp chefen som inte förstår problemet. Då finns bara en sak kvar att göra. Jag sätter mig och skriver ett skyddsstopp, med innehållet att ingen får dela post efter mörkrets inbrott utan fungerande lampor på cykeln. Jag informerar alla på kontoret om hur det ligger till och ringer sedan chefen som inte är på plats och förklarar min åtgärd mot det felaktiga arbetsförhållandet. Problemet är av sådan karaktär att det råder direkt fara för oss att dela post i mörker utan lampor. Han kan inte göra något åt det utom att antingen ta in mer personal så vi är klara före mörkret, eller låta oss åka tillbaka till kontoret när mörkret är på väg.

Skyddstopp är ett av de vassaste verktygen vi arbetare kan använda oss av genom våra skyddsombud eftersom arbetsgivaren inte kan häva stoppet själv utan måste invänta beslut från arbetsmiljöverket, som bestämmer om beslutet ska hävas eller om felet ska åtgärdas. Det skyddsstopp jag lade gäller alltså tills arbetsmiljöverket häver stoppet eller till dess cykeln får lampor installerade. Pannlampa är inte godkänt som ersättning av framlampa!

Arbetsmiljöverket går på skyddsombudens linje i detta fall (de fick in flera liknande stopp från andra skyddsombud). Stoppet hävdes först när lampor var installerade eller lagade.

Det finns även något som kallas ”framställan” (eller ”6.6a” – hämtat från arbetsmiljölagen).  Det betyder att det finns en brist i arbetsmiljön som måste åtgärdas, men som inte är av akut karaktär. Vanligast är att arbetsgivaren då får en vecka på sig att ge dig ett svar eller att utforma en handlingsplan på hur det ska åtgärdas med tidsplan för åtgärderna.

Även detta har jag behövt göra när chefen inte ser problemet, som när ett antal stolar hade gått sönder och det fattades stolar som gick att ställa in ergonomiskt riktigt. En framställan måste besvaras och åtgärdas. Annars har skyddsombudet rätt att lägga skyddstopp. Min erfarenhet av framställan är att de åtgärdas inom utsatt tid.

De fackliga organisationerna tappar idag mycket medlemmar, något som är mycket oroväckande då det är facket som ser till att du har en acceptabel miljö på arbetet. Facktopparna bär så klart huvudansvaret för detta: de har inte tagit strid och på allvar mobiliserat och engagerat medlemmarna för att slå tillbaka den borgerliga regeringens offensiv. När facken inte slår tillbaka, samtidigt som medlemskapet blivit dyrare, frågar sig så klart många varför man ska gå med.

Det här är något vi måste ta strid mot. Facken utgör våra viktigaste försvarsorganisationer på arbetsplatserna. Det kollektiva engagemanget i facket för att organisera kampen mot chefer och kapitalister är också en viktig skola för socialism! Men även idag, när LO-topparna håller tillbaka kampen genom kompromisspolitik så är det fortfarande så att det är facket som ser till att du får löneförhöjning och att dina rättigheter inte kränks. Som arbetstagare för du har otroligt mycket mer rättigheter än skyldigheter. Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du är fastanställd, du har rätt till semester och semesterersättning från dag ett. Facket hjälper dig med rättshjälp både för saker som händer på jobbet och utanför, och facket backar upp dig ifall arbetsgivaren vill sparka dig. Framförallt om det saknar skälig grund.

Facket arbetar ofta i det dolda och de kanske inte märks så mycket på din arbetsplats, men de står på din sida när arbetsgivarna inte uppfyller sina skyldigheter. Facket blir dessutom allt mer viktigt. Nedskärningar har lett till att arbetsmiljöverkets budget har halverats under den borgerliga regeringen. De får då mindre möjligheter att agera på arbetsplatser. Det innebär att fackets roll blir viktigare för att arbetsförhållandena ska hållas på en god nivå.

Att vara en del av facket ger dig som arbetare större trygghet under din anställning och med en stark facklig organisation på din arbetsplats så kommer du att få bättre villkor att arbeta under. Ju fler medlemmar ditt fack har, ju mer kan facket trycka på din arbetsgivare om förbättrade villkor i kollektivavtalen samt vid löneförhandlingar.

Det har inte alltid varit lätt att vara bland de yngsta på jobbet och sitta med chefer och förklara brister i arbetsmiljön, att vissa saker inte fungerar som de borde och att de måste åtgärdas. Det är så enkelt för chefen att avfärda en ung tjej som påpekar fel och brister med bortförklaringar som att ”de andra på kontoret inte har sagt något” och att det inte har klagats förut. I de situationerna är det viktigt att stå på sig och kunna peka på de konsekvenser som kan uppstå. Ett exempel är ryggproblem vid konsekvent användning av en felaktigstol, något som kan leda till dyra kostnader för arbetsgivaren om den anställde sjukskrivs – till skillnad från om en bra stol köpts in för mycket mindre pengar än vad sjukskrivningen kostar. Detta säger jag inte för att vi som är arbetare bör agera för vår säkerhet och hälsa utifrån arbetsköparnas ekonomiska intressen, men det kan så klart användas som ett taktiskt argument.

En fördel som skyddsombud har är att du i skyddsombudsrollen aldrig kan hållas ansvarig för arbetsmiljöbrister eller skador som uppkommer på grund av felaktiga arbetsförhållanden. Oavsett om skyddsombudet sett problemet eller inte så är det alltid arbetsgivaren som bär ansvaret om en olycka inträffar på arbetet.

Detta är för övrigt något som jag som skyddsombud bevittnat när en chef försökte skylla på en anställd då ett bakhjul lossnat när den anställde cyklade på cykeln. Det var en cykel som fått en punktering lagad och sen vid första cykelturen tappade hjulet efter en kort stund. När det kom till min kännedom att en cykel hade tappat ett hjul utan personskador på den anställda så säger jag att vi ska skriva en tillbudsrapport om händelsen så att problemet uppmärksammas och inte upprepas. Jag skriver också att personalen måste få bättre utbildning hur cykeln ska lagas. Det är alltid chefens ansvar att arbetsredskapen fungerar och är säkra att använda.

Så var det uppenbarligen inte i detta fall enligt chefen. Denne ansåg att det var den arbetare som lagat cykeln som var skyldig, då hjulet inte sattes tillbaka på korrekt sett. Dock gick chefen tillslut med på att skriva på rapporten om att det var hans ansvar att cykeln var i kördugligt skick, och att det var hans ansvar att personalen utbildades på ett riktigt sätt i att ta hand om cykeln samt kunna reparera den.

Att vara skyddsombud är kul och ger dig ett visst ansvar utan att vara ansvarig, du ska bara påpeka brister och behöver inte själv åtgärda problemet, men kan hjälpa till att åtgärda.

Att vara fackligt förtroendevald på arbetsplatsen är en uppgift där du hjälper de fackligt anslutna att få reda på sina rättigheter och vilka förmåner de har rätt till. Du kan också i olika situationer hjälpa de som är med i facket och vara ett stöd då olika problem uppstår. Det betyder att du får större möjligheter att försvara dig själv och dina arbetskamrater. Det är något som vi som är unga arbetare inte ska vara rädda för att göra! Vårt engagemang i arbetarrörelsen är viktigt för att försvara oss på jobben. Och även för att se till att våra fackklubbar tar strid för medlemmarna.

– Elin

Annonser
Det här inlägget postades i Arbetarkamp. Bokmärk permalänken.