Arbetarklassen har ingen nation: internationell revolution!

— Rapport om Revolutions arbete i andra länder —

Internationalism är, eller åtminstone bör vara, en av arbetarrörelsens viktigaste principer. Borgarklassen kan lätt spela ut arbetare från olika länder mot varandra om vi inte är internationellt organiserade. Det har alla arbetare som blivit sparkade på grund av att produktionen flyttat till ett ”låglöneland” upplevt eller alla som pressats att jobba hårdare till sämre villkor för att stå sig ”i den globala konkurrensen”.

Internationalism innebär att solidarisera sig med kampen i andra länder. Detta ska inte bara vara några tomma strofer. Man kan inte i ena andetaget säga sig representera arbetarklassen, för att i nästa andetag prata om ”Sveriges bästa” som svepskäl för att genomföra en arbetarfientlig politik, såsom socialdemokratiska politiker gjort. Man kan inte gå på fest för att fira ockupationen av ett förtryckt folk, såsom Mona Sahlin, som ska föreställa en ledare för ett arbetarparti, nyligen gjorde med anledning av staten Israels 60-årsdag. Då har man svikit internationalismen och ställt sig på förtryckarnas sida.

Revolutions internationalism förkroppsligar sig i vår organisation, vårt program och praktiska handlande. Revolution har en demokratiskt vald internationell ledning och ett internationellt sekretariat som agerar på uppdrag av denna mellan internationella ledningsmöten och kongresser. Vi är en organisation som sträcker sig över nationsgränserna, med klasskampen som förenande faktor. Vi strider på alla fronter: mot fascism, högerpolitik, sexism, pampvälde och imperialistiska krig. Vi förstår dock att våra handlingsmöjligheter är begränsade av vår storlek, vi ser oss inte som självtillräckliga och inser att ”smågruppsterrorism” inte är en hållbar eller önskvärd taktik. Därför betonar vi ständigt och outtröttligt behovet av en bredare kamp och en internationalistisk vänster som inte slickar borgerskapet i röven på bekostnad av arbetarklassen. På vår internationella hemsida <www.onesolutionrevolution.com> publiceras sektionsrapporter varannan månad om vad Revolution sysslat med i de länder som fungerande sektioner finns etablerade, vilket i nuläget är Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Vi har kamrater som är aktiva i Pakistan och Sri Lanka, samt en sektion under uppbyggnad i USA. Här följer ett axplock av vad Revolution sysslat med de senaste månaderna runtom i Europa:

Arbetarkamp
I maj gick många österrikiska vårdarbetare ut i strejk med anledning av en ny hälsovårdsreform lanserad av regeringen. I juli anordnades en demonstration av samma anledning. Revolution var på plats för att stödja de strejkande vårdarbetarna och samtidigt samla in pengar till ett vårdarbetarfack i Sri Lanka. Strejkande vårdarbetare i Österrike som visar solidaritet med kamrater i Sri Lanka är ett utmärkt exempel på internationell solidaritet! Annars har den viktigaste händelsen i Österrike de senaste månaderna varit det så kallade ”linksprojekt”, vänsterprojektet. Det är ett svar på socialdemokratins otillräckliga politik och ett försök att skapa ett vänsteralternativ. Revolution deltar i projektet, och har bland annat argumenterat för att det ska innehålla en ungdomsgrupp. ”Linksprojekt” kommer ställa upp i nästa val, under namnet ”LINKE”. Revolution stödjer detta och tror att det kan innebära en stärkning av den österrikiska vänstern, om det blir en början på att bygga ett klasskampsbaserat arbetarparti. Detta är vad våra kamrater kämpar för inom initiativet.

I juni gick statligt anställda arbetare ut i strejk i Storbritannien, där Revolution har flera grupper. I Leeds demonstrerade arbetare, studenter och fackliga aktivister under parollen ”Low Pay – No Way!”. Även i London demonstrerades det, med slagord som satte statens lönesänkningar i relation till de sjuka summor man spenderat på Irak-kriget. Det är dags att den fackliga rörelsen bryter med Labour!

Tjeckien har de senaste månaderna sett en serie demonstrationer och fackliga protester mot regeringens nyliberala reformer. Detta kulminerade i en symbolisk generalstrejk på en timme. Trots att demonstrationerna anordandes under arbetstid deltog tusentals arbetare på varje demonstration och generalstrejken genomfördes av nästan en miljon arbetare. Medlemmar ur Revolution deltog i generalstrejken och samtliga demonstrationer.
 
Antifascism
I Storbritannien lider det borgerliga arbetarpartiet Labour (borgerligt för att dess ledning för en borgerlig politik, och ett arbetarparti för att dess väljarbas finns i arbetarklassen) en ökande brist på förtroende från arbetarklassen. Inte så konstigt, då Labour försöker få arbetarna att betala för kapitalisternas kris när ekonomin nu går neråt. De som tjänat på Labours sviktande popularitet är de öppet borgerliga Tories samt det högerextrema British National Party (BNP). Revolution i Storbritannien ser detta som ett varningstecken. När arbetarklassens parti sviker och försvagas ges utrymme för en borgerlig offensiv och högerextrem framgång. Revolution deltog i och mobiliserade för en demonstration mot BNP i London den 21 juni då många ungdomar och fackliga aktivister slöt upp bakom de självklara slagorden: Ingen plattform för fascismen!!

Våra kamrater i Tjeckien mobiliserar även dem mot den växande fascismen. Den tjeckiska högerextremismen är i en expansiv fas och vänstern står splittrad. Revolution deltar i den antifascistiska kampen och försöker vinna gehör för sin politik. Det är dock svårt. Precis som i Sverige är många antifascistiska mobiliseringar organiserade av anarkistiska grupper. De tjeckiska anarkististerna vägrar dock samarbeta med oss kommunister, därför att de inte ser skillnaden mellan exempelvis Revolution och stalinistiska organisationer; de tror att vi eftersträvar en lika förhatlig stat som stalinisterna, och de likställer stalinism med fascism. Inte desto mindre inser våra kamrater behovet av att bryta isoleringen i det antifascistiska arbetet, och kämpar därför för byggandet av en antifascistisk enhetsfront och en bred kamp!

I Stuttgart (Tyskland) har Revolution varit med och organiserat en antifascistisk konsert, som en del av arbetet i den allians mot rasism som Stuttgart-sektionen tog initiativ till förra året för att bekämpa fascisterna i området.
 
Elevkamp
Kamraterna i Storbritannien deltog i en studentkonferens organiserad av ”Education not for sale”, och vann en majoritet för att den skulle ställa sig bakom kravet på omedelbart tillbakadragande av landets trupper från Irak och Afghanistan. I London har Revolution precis börjat en kampanj mot polisens ”stop and search”-fasoner mot ungdomar. Bakgrunden är att det har varit en hysterisk mediakampanj kring knivbrott, med följden att polisen ökar sin repression mot ungdomar. Varje ungdom i arbetarkvarter ses tydligen som en potentiell knivmördare som polisen får stoppa och trakassera hur de vill! Ökad polisiär verksamhet är inte lösningen på ungdomskriminalitet, utan tvärtom en källa till mer repression!

Den största angelägenheten i Tyskland har sedan maj varit den växande skolstrejkrörelsen. Den är ett svar på de nedskärningar av det offentliga utbildningssystemet som nu pågått i flera år. Klasserna blir större och större, studiematerialet avgiftsbeläggs och skolbyggnader är i akut behov av renoveringar. I flera städer har det bildats aktionskommittéer för att organisera ett motstånd och redan i början av maj bröt den första elevstrejken ut i Lüneburg, norr om Hamburg, som samlade 2500 elever. Senare samma månad organiserades en elevstrejk i Berlin och samtidigt landerade en grupp i Tübingen ett upprop för en landsomfattande elevdemonstration den 22 juni. Uppropet lyckades. I Berlin visade 8000 elever vad de tyckte om politikernas nedskärningar. Även i Oldenburg var det kring 8000. I Kassel 4000, i Tübingen 1500 och i Frankfurt 800. Revolution deltog aktivt i mobiliserandet i alla nämnda städer utom Oldenburg, och särskilt aktivt i Berlin och Frankfurt, där vår nya Frankfurt-sektion var initiativtagarna till strejken och tryckte och spred tusentals flygblad. Våra kamrater i Tyskland manar nu elevstrejkrörelsen att organisera sig bättre, fortsätta strejkerna och inte sluta förrän kraven drivs igenom! De kommer kämpa för att göra rörelsen politiskt vaken och återknyta nedskärningarna i utbildningen till borgarklassens nyliberala offensiv.

Antiimperialism
I Österrike har kamrater manifesterat tillsammans med andra delar av vänstern mot USA:s och EU:s ekonomiska sanktioner av Iran, samtidigt som de förstås fördömt den Islamska Republikens terrorvälde. Via informationsstånd och tidningar förde Revolution fram sitt budskap: Arbetare, kvinnor och ungdomar i Iran – kämpa mot ert nationella förtryck! Arbetare, kvinnor och ungdomar i väst – stöd deras kamp!
 
I maj var det exakt 60 år sedan ”Nakba” (katastrofdagen) inträffade, när över 750 000 palestinier tvingades fly sina hem och staten Israel utropades. 60 år senare är förtrycket av palestinierna lika grymt som någonsin. Revolution har i flera länder visat sitt stöd till de som kämpar mot ockupationen. I London protesterade tusentals. Revolution hade ett livligt block och marscherade under banderollen ”End the Seige of Gaza, Victory to the Intifada!”. I Leeds tog man också initiativ till och organiserade en livlig och militant demonstration på samma tema. I London har man också kämpat mot militärens rätt att på skolor och universitet rekrytera till den imperialistiska armén.

I Tjeckien har kamrater i nära två år kämpat mot USA:s planer att etablera en radarbas i landet. Den 8 juni kom Condoleeza Rice till Prag för att skriva på ett kontrakt kring detta. Revolution och andra grupper såg till att hon fick ett varmt välkomnande då 4000 personer samlades för att protestera mot hennes närvaro och byggandet av radarbasen.

Vår gemensamma kamp med kamraterna i andra länder fortsätter under hösten. I Malmö på ESF kommer vi att samarbeta för att höja rösten för en ny revolutionär ungdomsinternational och för att få till stånd en klasskampsbaserad politik som kan slå tillbaka borgarnas angrepp och det system de företräder.

Juan

Annonser
Det här inlägget postades i Internationell kamp. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s