Marxismen och kvinnoförtrycket

(Ursprungligen publicerad i Revolutions tidning nr.1/2007) 

Att kvinnor är förtryckta kan knappast ifrågasättas. Kvinnors arbete värderas lägre än mäns, hon får ofta sämre anställningsvillkor, förväntas utföra en större del av hushållsarbetet och utsätts i högre grad för sexualiserat våld. Se rutan här intill för lite statistik om du tvivlar. Varför förtrycks kvinnor i samhället? Det är en viktig fråga. För om vi inte kan förklara varför kvinnoförtrycket finns, hur ska vi då kunna kämpa för att avskaffa det?

Ytterst kan det se ut som om kvinnoförtrycket först och främst upprätthålls genom de olika normer och attityder som nedvärderar kvinnan och dömer henne till att vara i första hand en könsvarelse. Den sexistiska ideologi, alltså den föreställningsvärld som dömer ut kvinnan som underlägsen mannen (vilket kommer till uttryck i kultur, i religion och i politik), spelar onekligen en avgörande roll i att befästa kvinnors underordning i samhället. Men att kvinnoförtrycket ännu består beror inte bara på seglivade myter. Motsatta idéer om jämlikhet och kvinnofrigörelse är trots allt inte helt nya dom heller, så man kan ju undra varför inte dessa vunnit större inflytande med tidens gång än som är fallet. Det är, som vi ska se, inte bara bristen på upplysning eller spridning av ett jämlikhetsideal som förklarar kvinnors underordning.

Marxismens syn 
I själva verket står den yttersta orsaken till kvinnoförtrycket att finna i att kapitalismen tjänar på dess bevarande. Ytterst kan kvinnans ställning i dagens samhälle förklaras med den ställning hon ges inom familjen. Det är i familjen som den ojämlika arbetsdelningen mellan könen befästs, något som i sin tur påverkar hela samhällets ojämlika arbetsdelning. Hennes förtryck i familjen går i sin tur tillbaka på det kapitalistiska systemets behov av familjen för att säkra reproduktionen av arbetet. Vad betyder då detta? Jo, kapitalismen, precis som alla mänskliga samhällen, har ett behov av att frambringa nya generationer. Om kapitalismen ska kunna utvecklas behövs självfallet nya friska arbetare som producerar mervärde för kapitalisterna. För ”produktionen” av dessa arbetare, och dessutom för försörjning och omvårdnaden av även de äldre arbetarna, behöver kapitalismen den borgerliga kärnfamiljen.

Anledningen till detta är för det första att det inte går att omvandla hushållsarbetet och uppfostran (s.k. reproduktivt arbete) till ett arbete som ger direkta vinster åt kapitalisterna (s.k. produktivt arbete). Om samhället skulle ta ansvaret för detta, genom åtgärder som kollektiv bespisning och uppfostran av barnen, skulle pengarna behöva tas någonstans ifrån. Men kapitalismen är ett krisdrabbat ekonomiskt system och kapitalisterna är därmed ytterst ovilliga att betala för sådana långsiktiga lösningar. Då är det billigare att dumpa detta ekonomiska ansvar på arbetarklassen. Detta är skälet till att kapitalismen ideligen underblåser gamla sexistiska och kvinnofientliga värderingar som ser den nuvarande familjen med man och kvinna som ”evig”, och som beskriver den ojämlika arbetsdelningen mellan könen som ”naturlig”, ja rent av ”biologiskt betingad”.

Sedan kommer det till saken att kapitalismen självklart tjänar massvis på att kvinnor har lägre löner och sämre anställningsförhållanden, vilket följer av att hennes arbete betraktas som mindre värdefullt än mannens. Ett praktexempel på det i Sverige är den offentliga sektorn, där flertalet lågavlönade kvinnoyrken finns. Ett annat är monotona och slitsamma arbeten inom servicesektorn, såsom städjobb. Enskilda kapitalister motiverar ofta lägre löner och sämre anställningsvillkor för kvinnor med att hon ändå kan förväntas få barn och därmed försvinna från arbetet, eller att hon har en man som antagligen har högre lön och delvis kan försörja henne.

Kapitalismen är alltså den yttersta orsaken till kvinnoförtrycket, sexismen till trots. Betyder det då exempelvis att män går fria från ansvar? Nej. Självfallet betyder det system som baserar sig på kvinnors underordning att män som grupp ges privilegier på kvinnors bekostnad. Men dessa privilegier är relativa och dess betydelse ser olika ut med avseende på klasstillhörighet. En man inom arbetarklassen kan sägas vinna kortsiktiga fördelar av kvinnoförtrycket. Och många män inom arbetarklassen förtrycker kvinnor och agerar sexistiskt. Men i grund och botten förlorar samtidigt även den arbetande mannen på detta då denne, även han förtryckt av det kapitalistiska systemet, har allt att vinna på att alliera sig med kvinnors kamp för sin frigörelse. Utan kvinnokamp, i slutändan ingen klasskamp. Den arbetarman som misshandlar kvinnor eller agerar sexistiskt är inte bara en sexist, han är dessutom att betrakta som en strejkbrytare, ett hinder i kampen, som måste sättas på plats.

Krossa kvinnoförtrycket – krossa kapitalismen!
Sammanfattningsvis: kvinnoförtrycket kan inte avskaffas utan att vi också avskaffar kapitalismen. Bara ett socialistiskt samhälle skulle kunna lägga grunden för ett samhälle med verklig jämlikhet mellan könen, och då inte bara i formell mening (t.ex. i lagstiftning) utan också genom den förtryckande könsarbetsdelningens avskaffande och undanröjandet av de verkliga hinder som ligger i vägen för frigörelse. Detta skulle dra undan grunden för, och assistera, kampen mot sexismen. Allt detta får däremot inte läsas som om vi kan vänta med kvinnokampen tills det socialistiska samhället har infunnit sig. Tvärtom är det alla socialisters plikt, och det gäller i högsta grad män, att kompromisslöst bekämpa och avslöja varje yttring av sexism i vår omgivning och i vänstern och arbetarrörelsen. Bara så kan vi bygga en rörelse där kvinnor känner att de kan delta på samma villkor som män. Kvinnokampen är nödvändig för klasskampen, den senare kan inte segra utan kvinnors aktiva stöd och deltagande i dess yttersta front.

Annonser
Det här inlägget postades i Kvinnokamp. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s