REVOLUTION – en internationalistisk organisation

Ordet internationalism har du säkert stött på förut? Vad man lägger i ordet varierar förstås beroende på vad man har för perspektiv på världen. Vissa som kallar sig internationalister kanske skulle säga att det handlar om att vara medveten om att man lever i en global värld, och att man inte får låta sig begränsas av att ensidigt se till situationen i Sverige när man tar ställning i olika politiska frågor, t.ex. i fråga om hur man ska bemöta miljöproblemen som orsakas av den globala uppvärmningen.

 

 En sådant allmän formulerad internationalism kan nog de flesta ställa sig bakom. För vänsterrörelsen handlar internationalism om något mer, nämligen att solidarisera sig med kamp i andra länder. Det behöver förvisso inte betyda att man därför står fri från nationalism i sin egen politiska verksamhet.

 

REVOLUTION är en internationalistisk organisation med ett internationalistiskt program. Vår internationalism utgår politiskt ifrån det perspektiv som formulerades redan 1848 av Karl Marx och Friedrich Engels i det kommunistiska manifestet. Där slog de båda revolutionärerna fast att proletariatet, alltså arbetarklassen, inte har något fosterland och de uppmanade arbetare i hela världen att gå samman i kampen för att störta kapitalismen. Detta är lika relevant idag som någonsin under kapitalismens historia. Klassförtrycket är internationellt och borgarklassen är internationellt organiserad. Ska kapitalismen avskaffas kräver det så klart gemensam handling av arbetare över gränserna. En svensk arbetare har i denna mening mer gemensamt med arbetare från andra länder än vad han eller hon har med svenska kapitalister. ”Nationen” har inget att erbjuda i politisk mening för socialister. All nationalism bygger på falska föreställningar som i slutändan förespråkar enhet över klassgränserna. Nationalism är i denna mening ideologiskt en borgerlig skapelse som i dagens samhälle spelar rollen att ställa arbetare mot arbetare.

 

Hur bryter vi då som revolutionärer med nationalismen och nationens begränsande verkningar? Uppenbart är att nationalismen kan vinna stöd som en konsekvens av att borgarklassens globala ordning faktiskt håller arbetare splittrade inom sina respektive länders gränser. För en rörelse som verkligen vill riva ner sådana godtyckliga gränser för att enas i en högre gemenskap än den som borgerlig diplomati och EU har att erbjuda krävs en verkligt internationalistisk praktik.

 

För REVOLUTION innebär internationalismen något mer än bara solidaritet över gränserna. Vi försöker praktisera internationalismens principer också i bygget av vår egen organisation. Man kan säga att REVOLUTION är en internationell organisation då vi finns i flera länder. Men det som gör REVOLUTION till en verkligt internationalistisk organisation är också det faktum att vi bygger vår organisation på ett internationellt demokratiskt sätt. Så har REVOLUTION t.ex. en demokratiskt vald internationell ledning (REVOLUTIONs internationella råd) som valts på internationella konferenser till vilka alla nationella grupper skickat demokratiskt valda representanter, s.k. delegater. Ledningen väljs om med två till tre års mellanrum. Denna ledning träffas med jämna mellanrum för att diskutera och besluta om det gemensamma arbetet. Mellan dessa möten, som vi av förklarliga skäl inte har råd att anordna mer än ett par gånger om året, har vi ett internationellt ”sekretariat” bestående av en mindre grupp kamrater ur den internationella ledningen, vars uppgift är att leda vårt internationella arbete mellan dessa möten. De beslut som denna ledning tar måste dock godkännas av den internationella ledningen som överser och kontrollerar sekretariatets arbete.

 

Som en följd av dels vår internationella organisation, men också som en konsekvens av vår gemensamma politik (som också diskuterats och beslutats om demokratiskt på internationell nivå), har REVOLUTION flera gånger enats över gränserna för att kämpa tillsammans i den internationella antikapitalistiska rörelsen. På stora internationella sociala forum som samlat tiotusentals aktivister och på demonstrationer som samlat hundratusentals har vi gemensamt med en röst kämpat för våra förslag, bl.a. för behovet av en verklig internationell revolutionär organisation för ungdomar i olika länder, en ungdomsinternational, och för att stoppa imperialismens toppmöten. Vill du också bli internationalist? Gå med oss..

Annonser
Det här inlägget postades i Marxism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s