Inför år 2007: Dags att du organiserar dig!

REVOLUTION har under hösten i Stockholm drivit en antifascistisk kampanj där slutmålet varit mobiliseringen till Salem. Under hösten har många affischer och klistermärken hamnat på väggarna. Flera skolor har besökts och fått vårt Salemflygblad.

Nazisternas uppenbarelse och rasismens framgångar i det här landet och internationellt måste dock förstås i sitt sammanhang. Detta har vi påpekat i vårt kampanjmaterial och under kampanjens gång. En bra förståelse av fascismen och dess rötter är en förutsättning för att vi ska kunna bekämpa den på ett framgångsrikt sätt. Dessa farsoter är produkter av kapitalismen och den imperialistiska världsordningen som sådan. Nazister och rasism vinner mark som en konsekvens av att borgarna ställer fattiga mot rika samtidigt som arbetarklassen är splittrad.

Fascistiska krafter får inte minst näring av imperialistiska krig som ockupationen i Irak eller förtrycket av palestinierna, då dessa övergrepp mot hela länder och folk behöver en ideologi som legitimerar dem – rasismen. De får också näring av diskrimineringen av invandrare på kapitalets arbetsmarknad. Kapitalismen som system tjänar på billig arbetskraft – och därför behöver den rasism och för den delen kvinnoförtryck.

Vår kamp mot fascisterna måste därför samtidigt vara en kamp mot rasism och särskilt det kapitalistiska systemet som ger upphov till dessa förtryck. Klasskampen är det bästa vapnet för att stärka solidariteten. REVOLUTION är en revolutionär socialistisk ungdomsorganisation. Vi kämpar för ungdomars rättigheter och vår egen och HELA arbetarklassens frigörelse. Vi bekämpar fascism, rasism, sexism, kapitalism och imperialism. I vår fortsätter kampen, bl.a. med kvinnokampsprotester den 8 mars och protester mot ockupationen av Irak och förtrycket av palestinierna kring den 20 mars. Därtill kan vi räkna med att missnöjet med den borgerliga regeringen och kapitalisternas motvilja gentemot löneökningar för inte minst de mest lågavlönade arbetarna kan komma att ge mer eld åt framtida protester. Så vi går ett spännande år – 2007 – tillmötes. Men vi behöver bli fler, många fler. Nu är det dags att du organiserar dig – gå med du också!

Tills vidare – Gott rött år!

Det här inlägget postades i Aktivitet, Antifascism. Bokmärk permalänken.