Försvara och kämpa för rätten till abort!

Den 19 oktober förbjöds rätten till abort i Nicaragua. Denna rätt var redan starkt beskuren. Bara kvinnor som blivit våldtagna, som burit på foster med gravt handikapp eller som p.g.a. aborten löpt fara för det egna livet har haft rätt att göra abort tidigare.

Nu tillåts inte heller något av dessa skäl i Nicaragua. Kvinnor som gör abort oavsett anledning ska kunna dömas till drakoniska fängelsestraff – upp till 20-30 år. Läkare som hjälper kvinnor att genomföra abort hotas med liknande straffsatser. Det är den katolska kyrkan som pushat för och drivit igenom ett totalförbudet. Samma kyrkas makt ligger också bakom att abortförbudet nu håller på att på samma sätt förstärkas i Polen. De polska konservativa krafterna försöker dessutom se till att totalförbudet ska skrivas in i grundlagen för att omöjliggöra en framtida ändring.

Även på Malta försöker man förbjuda abort.

Lagstiftning mot abort är ett grymt slag mot kvinnors rättigheter och rätten till den egna kroppen. Lagstiftningen kommer, som abortförbudet alltid gjort, att leda till att fler kvinnor dör som en konsekvens av att den abortbehandling som står att finna på svarta marknaden ofta är osäker och farlig. Den kommer också att slå särskilt hårt mot arbetarklassens kvinnor som till skillnad från de välbeställda klassernas kvinnor inte kommer att ha samma möjlighet att betala för aborter på privatkliniker.

I Sverige tycks inget omedelbart hot finnas mot aborträtten. Men socialminister Göran Hägglund har, trots att han tidigare sagt att den nuvarande lagstiftningen inte skall ändras, uttryckt tanken att man bör undersöka om den nuvarande gränsen för aborträtten (18 veckor) bör beskäras med hänvisning till ”framsteg inom fosterteknik”. Han säger så klart inget om att foster som föds så tidigt och ännu senare oftast om inte alltid blir fysiskt levande grönsaker som bara kan hållas i liv med hjälp av respirator under en kortare tid. Samtidigt eldar kristna fundamentalister på i olika debattinsändare inte minst i gratistidningarna och argumenterar för att fostret inte alls kan ses som en del av en kvinnas kropp utan tvärt om ”är en egen individ, skild från mamman, som är på väg att bli vuxen”. Med denna logik är utförandet av abort förstås samma sak som mord, och det är precis detta argument som används av abortmotståndarna i Polen och i Nicaragua och som delas av den svenska pingströrelsen.

REVOLUTION kämpar för rätten till fullständigt fri abort för kvinnor under hela graviditetsperioden. Som marxister menar vi att en individ blir till först i det sociala samspelet med andra människor, som samhällsvarelse. Det är absurt att tala om ett foster som en individ i någon verklig mening. De moderskänslor som havande kvinnor, och föräldrar, ofta utvecklar för fostret är i detta sammanhang en avgjort subjektiv aspekt av problematiken som inte bör förleda oss från att principiellt försvara rätten till abort som något som kvinnan måste ha full beslutanderätt i. Att försvara rätten till abort är detsamma som att försvara kvinnors ovillkorliga rätt till att bestämma över sina egna kroppar, liksom rätten att avgöra om och när hon vill ha barn. Vi solidariserar oss därför helhjärtat med alla de som gjort och fortsätter att göra motstånd mot abortförbudet i de länder där angreppen mot kvinnorna nu skärps. Dessa angrepp måste ses som en del av den mer omfattande offensiven mot kvinnors ställning, ekonomiskt och socialt, som den globala kapitalismen innebär.

Annonser
Det här inlägget postades i Kvinnokamp. Bokmärk permalänken.