Borgarna försöker förbjuda socialismen: Solidaritet med tjeckiska Kommunistiska Ungdomsunionen!

Den 12 oktober förklarade den borgerliga staten i Tjeckien Kommunistiska Ungdomsunionen (KSM) upplöst. KSM är ungdomsorganisation till landets kommunistiska parti KSCM, som i valet i år fick 12,8 procent av rösterna. Förbudet har varit på väg en tid.


Den anförda orsaken till repressionen, att KSM baserar sig på Marx, Engels och Lenins lära och öppet förespråkar nödvändigheten av en socialistisk revolution, säger en hel del om den borgerliga statsapparatens klasskaraktär. I det skriftliga besked som inrikesministeriet överlämnat till KSM motiveras förbudet med att organisationen i sitt program förespråkar nödvändigheten av att privat ägande av produktionsmedlen ersätts av samhälleligt ägande. Förbudet är inget annat än ett borgerligt undertryckande av yttrandefriheten och uttryckligen ett undertryckande av socialistiska idéer.

Protester mot förbudet och internationell solidaritet med KSM är inte bara en plikt för alla demokratiskt och socialistiskt tänkande människor. Det är också en tvingande nödvändighet för alla framstegsvänliga krafter inom EU. Om den borgerliga staten i Tjeckien ostraffat kan genomföra denna repression mot kommunister, då kan detta exempel följas i andra EU-länder. Därtill har så klart vänstern ett alldeles uppenbart intresse av att gå i spetsen för protester. Om den borgerliga staten kan förbjuda organisationer bara för att de förespråkar avskaffande av kapitalistiskt ägande av produktionsmedlen, då kan de allra flesta vänsterorganisationer drabbas. Även REVOLUTION, som har en sektion i Tjeckien, vill avskaffa det privata ägandet över produktionsmedlen och genom arbetarrevolution införa socialism. Nästa gång kan det vara våra tjeckiska kamraters tur.

Repressalierna mot KSM måste också ses i sammanhang med de allmänna och världsomfattande inskränkningarna av demokratiska rättigheter från de imperialistiska staternas sida, som för närvarande genomförs under täckmantel av ”kriget mot terrorn”. Även Sverige har en tradition av att förbjuda kommunister från att verka, senast under andra världskriget då det svenska kommunistpartiet utsattes för repressalier. Men det finns också senare nutida exempel. Revolutionär Kommunistisk Ungdom, ungdomsförbund till stalinistiska Kommunistiska Partiet, utsattes härom året för indraget finansiellt stöd från Ungdomsstyrelsen p.g.a. att denna inte delade RKU:s politiska strävanden. Att försvara tjeckiska KSM är i denna mening samtidigt ett försvar av de demokratiska rättigheter den svenska vänstern och arbetarrörelsen tillkämpat sig.

Protester i hela världen mot förbudet och internationell solidaritet med de tjeckiska kamraterna är i det nuvarande läget obligatoriskt. Skicka protester till tjeckiska ambassaden och kräv att förbudet upphävs:

Tjeckiska ambassaden
Villag. 21, Box 26156, 10041 STOCKHOLM

Öppet brev från REVOLUTION till den tjeckiska regeringen

Vi, medlemmar organiserade i den socialistiska ungdomsorganisationen REVOLUTION, vill framföra vår protest mot inskränkandet av de demokratiska rättigheterna som den tjeckiska regeringen gjort sig skyldig till då man förbjudit Kommunistiska Ungdomsunionen (KSM). Förbudet av socialistiska åsikter, i och med den uttryckliga formulering från inrikesministeriet som hänvisar till att KSM vill avskaffa det privata ägandet till förmån för ett samhälleligt, är en skymf mot inte minst de tjeckiska arbetare och ungdomar som för 17 år sedan tillkämpade sig just demokratiska rättigheter i kamp mot den stalinistiska diktaturen. Dessa, samt den yngre generationens arbetare, får nu ett mycket klart bevis på att er regering och den borgerliga tjeckiska staten är precis lika beredd som den tidigare stalinistiska när det kommer till att beröva arbetarklassen och vänsterungdomen på politiska rättigheter. Vi fördömer denna entydigt reaktionära handling och kräver att den tjeckiska regeringen omedelbart river upp beslutet. Vi deklarerar också vår ovillkorliga solidaritet med KSM och den övriga vänstern i Tjeckien och frågar oss med oro vilka som står näst på tur. Här i Sverige, och i andra länder där vi finns, kommer vi att göra vad vi kan för att dra fram skammen i ljuset och upplysa om den tjeckiska statens agerande.

Medlemmarna i REVOLUTION, Sverige
www.revolution.se

Open letter from REVOLUTION to the Czech government

We, members organised in the socialist youth organisation REVOLUTION, want to put forward our protest against the attacks on democratic rights from the Czech government, in banning the Communist Youth Union (KSM). The banning of socialist views, included in the formulation from the national department stating that the KSM wants to abolish private ownership and replace it with social ownership, is a disgraceful act – not at least against all Czech workers and youth who fought and won democratic rights in the struggle against the Stalinist dictatorship 17 years ago. These people, together with the younger generation of workers, is now given very clear proof that your government and the Czech bourgeois state is just as prepared to steal democratic rights from the working class and youth as was the Stalinist. We condemn this solely reactionary act and demand that the Czech government tears it up immediately. We declare our unconditioned solidarity with the KSM and the rest of the left in Czech republic and asks with worry whom will be next. Here in Sweden, and in other countries where we exist, we will do all we can to draw attention to this shameful act by the Czech government and state.

Members of REVOLUTION, Sweden
www.revolution.se

Annonser
Det här inlägget postades i In English, Stöduttalanden. Bokmärk permalänken.