Inför Salem – stoppa nazisternas parad!

Den 9:e december i år är det än en gång dags för den årliga Salemmarschen. Detta har hittills varit ett tillfälle för nazisterna att marschera på Salems gator relativt ostört. Hur länge ska vi i vänstern tillåta detta?

Den 9 december år 2000 dödades en 17-årig kille under ett bråk med ett ungdomsgäng. 17-åringen hade sympatier med naziströrelsen och huvudgärningsmannen hade invandrarbakgrund. Denna händelse blev ett gyllene tillfälle för nazisterna att skapa en martyr utav 17-åringen och de tog tillfället i akt. Ända sedan dess har nazisterna fått tillstånd utav polisen för att marschera på Salems gator och ända sedan dess så har de nazistiska organisationerna stadigt rekryterat nya sympatisörer.

På Sveriges nationaldag tidigare i år kunde man tydligt se hur nazisterna har vunnit många ungdomar till sina led. Deras frammarsch stämmer väl in på den analys vi marxister gör utav fascism och rasism som fenomen. Ökad rasism går hand i hand med försämrade förhållanden i samhället och är ytterst ett uttryck för den desperation delar av småborgerligheten och trasproletära element känner över sin situation.  Även arbetare som står utanför arbetarrörelsens klassolidaritet kan så klart dras till rasistiska och fascistiska idéer. De senaste åren har arbetslösheten ökat. Socialdemokraterna har genomfört fler och fler nyliberala reformer och skapat en sämre vardag för arbetarklassen. När detta sker skapas mer alienation och mer främlingsskap människor emellan, en utmärkt chans för småsinta rasistiska idéer att få gro och växa. Med borgarna vid makten blir det knappast bättre.

Vi i vänstern måste därför öppet belysa kopplingen mellan kapitalismen och rasismen och samtidigt erkänna fascisternas hot som ett allvarligt sådant mot hela arbetarklassen, mot hela vänstern och mot många minoritetsgrupper.

REVOLUTION uppmanar till en demonstration som bemöter fascisterna på plats i Salem den 9 december. Vi ställer oss kritiska till de krafter inom vänstern som avvisar en kraftfull mobilisering till Salem. Reformisterna i Vänsterpartiet och Ung Vänsters ledning och exempelvis även centristiska Rättvisepartiet Socialisterna gör antifascismen en otjänst då de uppmanar till en motdemonstration i centrala Stockholm istället för Salem. Detta trots att många i t.ex. Ung Vänster förmodas ta sig till Salem trots deras ledares ovilja att göra så och trots att många invandrar- och förortsungdomar har visat sin vilja och beredskap att bemöta nazisterna på plats (vilket flera av de senaste årens antifascistiska mobiliseringar visat).

Mot slutet av 1980-talet och i början av 90-talet såg vi en uppgång i nazisternas aktivitet – och vi såg även hur dessa kunde slås tillbaka på gatorna i en kombination av massmobilisering och militans. REVOLUTION menar att de nazistiska organisationerna bör stoppas med sådana metoder – massmobiliseringar och organiserat självförsvar (som också kan användas offensivt). Nazisterna bygger upp en gatukampsrörelse och måste därför konfronteras just på gator och torg av massmobiliseringar – som inte drar sig för att använda fysiska metoder. Vi vänder oss förvisso mot ett ensidigt begränsande av kampen till aktioner där man går ut och spöar en eller två nazister såsom AFA tidigare länge gjort. Det politiska mobiliseringsarbetet, att få med sig arbetare, invandrare och unga i aktiviteten är minst lika viktigt. Vi deltar självfallet även på demonstrationer mot rasism och fascism även då vi inte sympatiserar med ledningen för denna eller med de metoder som föreslås. Men vi tar då tillfället i akt och uppmanar vänstern att bryta med såväl pacifism i bredhetens namn som sekterism i radikalismens. Inför de antifascistiska demonstrationerna den 9 december säger vi: Krossa nazismen, krossa kapitalismen! Ingen plattform för fascisterna! Och om möjligt: Stoppa Salemmarschen den 9:e december!

Annonser
Det här inlägget postades i Antifascism. Bokmärk permalänken.